நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு அபிவிருத்தி அலுவலர் பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்

தகவல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

✔ கல்வித் தகைமை – பட்டம்
✅ விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 30.01.2019

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *