ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டம்


திருகோணமலை மாவட்டம், கிண்ணியா கிரான் கிராமத்துக்கு ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை வழங்கும் ‘பிரஜா ஜல அபிமானி’ தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் இன்று (01. 03. 2019) பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ்.தெளபீக் அவர்களினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

குடிநீர் வழங்கும் திட்ட ஆரம்ப நிகழ்வு

ஶ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸின் தேசியத் தலைவரும் நகரத் திட்டமிடல், நீர்வழங்கல் மற்றும் உயர்கல்வி அமைச்சர் ரவூப் ஹக்கீம் அவர்களின் எண்ணக்கருவில், தேசிய சமூக நீர் வழங்கல் திணைக்களத்தினால் செயற்படுத்தப்படும் இந்த வேலைத்திட்டம் இன்று நாடு முழுவதிலும் 25 மாவட்டங்களில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந் நிகழ்வின் போது கிண்ணியா நகர சபைத் தவிசாளர் கௌரவ நளீம், கிண்ணியா பிரதேச சபைத் தவிசாளர் கௌரவ சனூஸ், கிண்ணியா நகர சபை உறுப்பினர்கள், பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், Dr. றிஸ்வி MOH, மற்றும் அரச உத்தியோகத்தர்களும் கலந்து கொண்டனர்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *