உலகின் மிகச் சிறிய குழந்தை

உலகின் மிகச்சிறிய குழந்தை என நம்பப்படும், கிட்டத்தட்ட கால் கிலோ அளவில் அதாவது 268 கிராம் எடையுடன் பிறந்த ஜப்பானிய குழந்தை உயிர் பிழைத்து வீடு திரும்பி உள்ளது.


கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் அவசர பிரிவில் சத்திர சிகிச்சை மூலம் பிறந்த இந்த குழந்தை மிகவும் சிறியதாவும் கைக்குள் அடங்கி விடும் அளவுக்குள் இருந்தது. பிறந்ததால் முதல் கடந்த மாதம் வரை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் தான் இருந்தது.

இக்குழந்தை 24 வார கருவாக இருந்த போதே குழந்தை பிறந்தது.
தற்போது இந்த குழந்தை 3.2 கிலோ எடையுடன் உள்ளது. உணவும் ஊட்டப்படுகின்றது

இதற்கு முன்னர் 274 கிராம் உள்ள ஜெர்மன் நாட்டு குழந்தை தான் உலகிலேயே மிக சிறிய குழந்தையாக இருந்தது. 2015ஆண்டு ஜெர்மன் நாட்டில் பிறந்த 252 கிராம் எடையுள்ள குழந்தை உயிர் பிழைத்ததாக செய்திகள் வெளியானது.

பொதுவாக ஜப்பானில் 1கிலோ எடைக்கு கீழ் பிறக்கும் குழந்தைகள் 90% உயிர் பிழைத்து விடும், ஆனால் 300 கிராமுக்கு கீழ் உடையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகள் 50%மட்டுமே உயிர் பிழைக்கின்றன என கியோ பல்கலைக்கழக மருத்துவமனை தெரிவிக்கின்றன.

மிகச்சிறிய அளவில் பிறக்கும் குழந்தைகளில் பெண் குழந்தைகளை விட ஆண் குழந்தைகள் பிழைக்கும் வீதம் குறைவு.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *