பெறுபேறுகள் வெளியாகின

தரம் III இலங்கை தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப சேவையின் பெறுபேறுகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது

பெறுபேறுகளை பார்வையிட:
results.exams.gov.lk

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *