பிஸ்கட் வகைகளுக்கும் நிறக்குறியீடு

சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனரத்ன எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 2 ஆம் திகதி முதல் பிஸ்கட் வகைகளுக்கு நிறக்குறியீடு குறிப்பிடப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *