க. பொ. த சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தி அடையாவிட்டாலும் உயர்தரத்தில் கற்க முடியும்.

கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சையில் மாணவர்கள் சித்தி அடைந்தாலும் சித்தி அடையாவிட்டாலும் எவரையும் பாடசாலை கட்டமைப்பில் இருந்து வெளியே செல்ல அனுமதிக்கப் போவதில்லை எனவும் சித்தியடையாத மாணவர்களுக்கு தொடர்ந்தும் உயர்தரத்தில் கற்பதற்காக தொழிற்பயிற்சி சம்பந்தப்பட்ட 26 பாடங்கள் புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் கல்வி அமைச்சர் அகிலவிராஜ் காரியவசம் அவர்கள் நேற்று தெரிவித்தார்.

க பொ த சாதாரண தர பரீட்சை ஒரு தடை தாண்டல் பரீட்சை அல்ல என சுட்டிக்காட்டிய அமைச்சர் இதில் சித்தியடைந்த மற்றும் சித்தியடையாத அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நல்ல எதிர்காலம் உண்டு எனவும் குறிப்பிட்டு ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒவ்வொரு விதத்தில் திறமையானவர்கள் சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தியடையாத மாணவர்களிடம் மறைந்து காணப்படும் அவர்களது திறமைகளை வெளிக் கொண்டு வருவதன் மூலம் அவர்களுக்கு சிறப்பான எதிர்காலத்தை உருவாக்குவதற்கான வேலைத்திட்டத்தை கல்வி அமைச்சு மேற்கொண்டுள்ளது எனவும் அமைச்சர் அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *