இன்று இரவுடன் மின் துண்டிப்புக்கு முடிவு

நாடளாவிய ரீதியில் அமுலில் இருந்த மின் துண்டிப்பு (10) இன்று இரவுடன் முடிவுக்கு வருவதாக மின்வலு மின்சக்தி மற்றும் தொழிற்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க அவர்கள் தெரிவித்தார்.

இதற்கு அமைவாக நாளையிலிருந்து மின் துண்டிப்பு இடம்பெறாது எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மின் துண்டிப்பு இடம்பெறாவிட்டாலும் பொதுமக்கள் பொறுப்புணர்வுடன் மின்சாரத்தை சிக்கனமாக பாவிக்க வேண்டும் எனவும் அமைச்சர் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளார்

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *