இஸ்ரேல் அனுப்பிய விண்கலம் இலக்கை அடைய முன் விபத்து

இஸ்ரேல் நாட்டினால் தயாரிக்கப்பட்ட பேரேஷீட் எனும் விண்கலம் நிலவின் தரையில் இறங்கி புகைப்படங்களை எடுப்பதற்காக மற்றுமன்றி ஏனைய பரிசோதனைகளையும் செய்வதற்காக நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டது.

ஆனால் இந்த விண்கலம் நிலவின் பரப்பை தொடுவதற்கு முன் ஆக தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக தரையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது.

நிலவின் மேற்பரப்பை அடைந்த நான்காவது நாடு எனும் பெருமையை பெற்றுக்கொள்வதற்காகவே தனியார் உதவியோடு இந்த விண்கலத்தை இஸ்ரேல் நாடு அமைத்து வந்தது. இதற்கு முன்னதாக சோவியத் ரஷ்யா, அமெரிக்கா, சீனா ஆகிய நாடுகளின் அரசுத் துறைகளின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையங்களின் விண்கலங்களே நிலவில் வெற்றிகரமாக தரை இறங்கி உள்ளன.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *