இன்னும் சில நாட்களில் நேர்முக தேர்வு

ஏற்கனவே 25 மற்றும் 26ஆம் திகதி நடாத்தப்பட இருந்த கிழக்கு மாகாண தொண்டராசிரியர் நியமனத்திற்கான நேர்முக தேர்வு மே மாதம் 5 மற்றும் 6ஆம் திகதிகளில் நடாத்துவதற்கான கடிதங்கள் உரியவர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக தொண்டராசிரியர் சங்க தலைவர் ஜனாப் அனீஸ் அவர்கள் கேஎன்பெஸ்ட் இற்கு தெரிவித்தார்.

முன்னர் அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தில் 25ஆம் திகதி நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் 5ஆம் திகதியன்றும் 26ஆம் திகதி நேர்முக தேர்வுக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் 6ஆம் திகதியன்றும் அழைக்கப்படுவர்.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *