அனைத்து வகையான முகத்திறைகளையும் பயன்படுத்த தடை

ஒரு மனிதன் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதில் அடிப்படை அளவீடாக உள்ள அந்த நபரொருவரின் முகத்தை தெளிவாக காணக்கூடியதாயிருப்பது மிக முக்கிய அவசியமாகும்.

எந்தவொரு சமூகப் பிரிவையும் அசௌகரியத்திற்குள்ளாக்காத வகையில், நாட்டின் தேசிய பாதுகாப்பை கருத்திற்கொண்டு, அமைதியானதும் நல்லிணக்கமானதுமான சமூகமொன்றை உருவாக்குவதற்காக தேசிய மற்றும் மக்களின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடியதும், நாட்டினுள் மக்களின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்கு தடையாக அமையக்கூடியதுமான அனைத்து வகையான முகத்திறைகளையும் பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் 2019.04.29 முதல் அவசரகால கட்டளையின் கீழ் தடைசெய்வதற்கு அதிமேதகு ஜனாதிபதி  மைத்ரிபால சிறிசேன அவர்களால் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *