கிண்ணியா அரசியலும், முன்னால் நகரபிதா ஹில்மியின் கட்சி மாற்றமும் . ( ஆய்வு 01 )

இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் கட்சி விட்டு கட்சி மாறுவது ஒரு சாதாரணமான விடயமாக சில சமயங்களில் எண்ணப்படுகிறது சில வேளைகளில் அது ஒரு தேசிய மாற்றத்தையும் காட்டுகிறது.

Read more

பாராட்டப்பட வேண்டிய இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்கள்

முன்மாதிரியான சிறந்த முறையில் செயல்பட்டு வரும் இலங்கை மின்சார சபையின் கிண்ணியா கிளையின் செயற்பாடுகளின் ஒரு அங்கமாக மின் இணைப்பு பெறுவதற்கு வசதியற்ற சம்மவச்சதீவை சேர்ந்த குடும்பம்

Read more

கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம்.ஹிஸ்புழ்ழாஹ் அவர்களுக்கு பகிரங்க மடல்

ஏ.எஸ்.முகம்மது ஜிப்ரி எமது மதிப்புக்குரிய சேவைகளின் செம்மல் மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் கலாநிதி எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ்புழ்ழாஹ் அவர்களே எமது கிண்ணியா மண்ணினையும் மக்களினையும் நன்கு அறிந்தவர்

Read more

கார்டுனை மறந்திடுங்கள்

கிண்ணியா ஐனி கல்வியை திசை மாற்றும் கபோதி பொம்மையே! நீ பள்ளியின் படிப்பை கெடுக்க டீ வியில் வந்திடாதே! சின்னவர்களின் சிந்தனைகளை சிதரடிக்கும் சதிகளை நீ கண்முன்னே

Read more