இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள் (04) மர்ஹூம் ஜே.அப்துல் வாஹித்

பெரிய கிண்ணியா டெலிகொம் முன்பகுதியை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருக்கும் ஜமால்தீன் – உம்முசல்மா தம்பதிகளின் புதல்வர் மர்ஹம் அப்துல் வாஹித் 1957.06.15 ஆம் திகதி பிறந்தார். தனது ஆரம்பக்கல்வியை

Read more

இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள் (03).

மர்ஹூம் முகம்மது இப்னு பஸீர் முன்னர் சேனைக்காடு என்று அழைக்கப்பட்ட மாஞ்சோலைச்சேனையை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருந்த மர்ஹூம்களான அப்துல் றஹீம் – ஜெய்னா பீவி தம்பதிகளின் புதல்வரான மர்ஹூம்

Read more

இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள் (02)

மர்ஹூம் வீ.ஆர்.ஜஹ்பர் மர்ஹூம் ஜஹ்பர் அவர்கள் பெரிய கிண்ணியாவை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருந்த வாப்புராசா – ராபியத்துல் அதபியா உம்மா தம்பதிகளின் ஏக புதல்வராக 1955.12.31 இல் பிறந்தார்.

Read more

இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள்

-01. மர்ஹூம் என். முகம்மது சுபைர் மர்ஹூம் முகம்மது சுபைர் அவர்கள் 1962.01.05ஆம் திகதி நாகூரான் – ஆமினா உம்மா தம்பதிகளின் புதல்வராக கிண்ணியா, குட்டிக்கரச்சையில் பிறந்தார்.

Read more