கிண்ணியா உப்பாறு பகுதியில் பொழுதுபோக்கு பூங்கா அமைப்பதற்கான வேலைகள் ஆரம்பம்.

நீண்ட காலத் தேவையாக இருந்த கிண்ணியா உப்பாறு பகுதியில் Entertainment Park இற்கான வேலைகள் நேற்று (03. 02. 2019) திருக்கோணமலை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ

Read more