ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கும் திட்டம்

திருகோணமலை மாவட்டம், கிண்ணியா கிரான் கிராமத்துக்கு ஆயிரம் கிராமங்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை வழங்கும் ‘பிரஜா ஜல அபிமானி’ தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் குடிநீர் வழங்கும் திட்டம் இன்று

Read more