உலகின் மிகச் சிறிய குழந்தை

உலகின் மிகச்சிறிய குழந்தை என நம்பப்படும், கிட்டத்தட்ட கால் கிலோ அளவில் அதாவது 268 கிராம் எடையுடன் பிறந்த ஜப்பானிய குழந்தை உயிர் பிழைத்து வீடு திரும்பி

Read more