வானவேடிக்கை காட்டிய எரிமலை சீற்றம்

போப-கதேபட் எரிமலை சீற்றத்துடன் தீப்பிழம்புகளை வெளியேற்றி வருகிறது. மெக்ஸிகோ, பியுப்லா நகரத்தின் அருகில் 17 ஆயிரத்து 800 அடி உயரம் கொண்ட போப-கதேபட் எரிமலை கடந்த சில

Read more