10 இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான விளையாட்டு உபகரணங்கள்

தேர்வு செய்யப்பட்ட கிண்ணியாவில் காணப்படுகின்ற சுமார் 20 விளையாட்டு கழகங்களுக்கு துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல் துறை பிரதி அமைச்சர் அப்துல்லா மகரூப் அவர்களின் பிரத்தியேக செயலாளர் டாக்டர்

Read more

ஊடக அமைச்சின் புதிய செயலாளர் நாயகம் நியமனம்

இன்று (08) சுனில் சமரவீர அவர்கள் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் புதிய செயலாளராக தமது கடமைப் பொறுப்புக்களை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார். ஊடக அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் ரமணி குணவர்தன

Read more