நள்ளிரவு முதல் எரிபொருள் விலை அதிகரிப்பு

இன்று நள்ளிரவு (13) முதல் அமுலாகும் வகையில் எரிபொருள் விலை மறுசீரமைக்கபட்டுள்ளன அந்த வகையில் பெற்றோல் ஒக்டேன் 92 ரூப 3 இனாலும், ஒக்டேன் 95 ரூப

Read more

சிராஜ் நகர் வட்டார அபிவிருத்தி கூட்டம்

தெளபீக் நாசீர் தம்பலகாமம், சிராஜ் நகர் வட்டார அபிவிருத்தி கூட்டம் 2019/03/12 ஆம் திகதி இன்று தம்பலகாம பிரதேச சபை தவிசாளர் SM.சுபியான் அவர்களின் தலைமையில் தி/கிண்/சிராஜ்

Read more

திருகோணமலையின் முதல் முஸ்லிம் தேசிய பாடசாலை

திருகோணமலையின் முதல் முஸ்லிம் தேசிய பாடசாலையாக கிண்/முஸ்லிம் மகளிர் மகாவித்தியாலயம் தரமுயர்வு- இம்ரான் எம்.பி பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இம்ரான் அவர்கள் திருகோணமலையின் முதல் முஸ்லிம் தேசிய பாடசாலையாக கிண்/முஸ்லிம் மகளிர் மகா

Read more