விதிமுறைகளை மீறுவோர் கணக்குகள் முடக்கம்

Google play storeஇல் இருக்கும் வாட்ஸ் ஆப் செயலியை தவிர ஏனைய வாட்ஸ் ஆப் செயலி பயன்படுத்தினால் உங்கள் வாட்ஸ் ஆப் அக்கவுண்ட் முடக்கப்படும் என வாட்ஸ்

Read more