ஏப்ரல் 15ஆம் திகதி அரச விடுமுறை

உள்விவகார அமைச்சு ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதியை அரச விடுமுறை தினமாக அறிவிக்க அமைச்சரவை தீர்மானித்துள்ளதாக தெரிவித்ததுள்ளது. இது தொடர்பான அமைச்சரவை பத்திரத்தை அமைச்சர் வஜிர அபேவர்தன

Read more