தரம் 5 புலமைப்பரிசில் பரிட்சைக்கு பதிலாக தரம் 7 அல்லது 8ல் பரீட்சை

*தரம் 5 புலமைப்பரிசிலிற்கு பதிலாக தரம் 7 அல்லது 8ல் பரீட்சை *பட்டங்கள் பெற்ற பின்பு வீதியில் நின்று வேலை வாய்ப்புக்கள் கோரும் நிலை மாற்றப்படும். *வளர்ச்சியடைந்த

Read more

இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள் (02)

மர்ஹூம் வீ.ஆர்.ஜஹ்பர் மர்ஹூம் ஜஹ்பர் அவர்கள் பெரிய கிண்ணியாவை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருந்த வாப்புராசா – ராபியத்துல் அதபியா உம்மா தம்பதிகளின் ஏக புதல்வராக 1955.12.31 இல் பிறந்தார்.

Read more