இன்று இரவுடன் மின் துண்டிப்புக்கு முடிவு

நாடளாவிய ரீதியில் அமுலில் இருந்த மின் துண்டிப்பு (10) இன்று இரவுடன் முடிவுக்கு வருவதாக மின்வலு மின்சக்தி மற்றும் தொழிற்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர் ரவி கருணாநாயக்க அவர்கள்

Read more

விலைச் சூத்திரத்தின் படி எரிபொருள் விலை மாற்றம்?

உலகச் சந்தையில் ஏற்பட்டு வருகின்ற எரிபொருள் விலை அதிகரிப்புக்கு இணங்க இலங்கையிலும் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்காக நிதி அமைச்சு விலை சூத்திரம் ஒன்றை ஏற்கெனவே அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது. இதன்படி

Read more