இனப்பிரச்சினையால் இழந்த உறவுகள் (03).

மர்ஹூம் முகம்மது இப்னு பஸீர் முன்னர் சேனைக்காடு என்று அழைக்கப்பட்ட மாஞ்சோலைச்சேனையை வசிப்பிடமாகக் கொண்டிருந்த மர்ஹூம்களான அப்துல் றஹீம் – ஜெய்னா பீவி தம்பதிகளின் புதல்வரான மர்ஹூம்

Read more