இஸ்ரேல் அனுப்பிய விண்கலம் இலக்கை அடைய முன் விபத்து

இஸ்ரேல் நாட்டினால் தயாரிக்கப்பட்ட பேரேஷீட் எனும் விண்கலம் நிலவின் தரையில் இறங்கி புகைப்படங்களை எடுப்பதற்காக மற்றுமன்றி ஏனைய பரிசோதனைகளையும் செய்வதற்காக நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்டது. ஆனால் இந்த விண்கலம்

Read more