இலங்கை மாணவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது

இந்திய வம்சாவளி, வெளிநாட்டு பிரஜாவுரிமை பெற்ற இந்திய அட்டை வைத்திருப்பவர்கள், மற்றும் இந்தியாவின் வதியாத இந்தியர்கள் விலகலாக ஏனையோர் விண்ணப்பிக்கும் வகையில் 2019 – 2020 கல்வியாண்டுக்கான

Read more

உலகின் முதல் விளையாட்டு என்ன தெரியுமா?

சதுரங்க விளையாட்டின் தாயகம் இந்தியா ஆகும். உலகின் மிகப் பழமையான விளையாட்டு நீச்சல் ஆகும். முப்பது செகண்ட்களுக்குள் முடிக்கப்படும் விளையாட்டு சுமோ விளையாட்டு ஆகும். மல்யுத்த சண்டையின்

Read more