உலகின் முதல் விளையாட்டு என்ன தெரியுமா?

சதுரங்க விளையாட்டின் தாயகம் இந்தியா ஆகும். உலகின் மிகப் பழமையான விளையாட்டு நீச்சல் ஆகும். முப்பது செகண்ட்களுக்குள் முடிக்கப்படும் விளையாட்டு சுமோ விளையாட்டு ஆகும். மல்யுத்த சண்டையின்

Read more